Tamamlanmış layihələr

“Ətraf mühiti birgə qoruyaq” ekoloji tədris proqramı

Giriş

Artıq uzun müddətdir gənclərin həm peşəkar, həm də həvəskar səviyyədə ekoloji maarifləndirilməsi üzrə mütəmadi layihələr həyata keçirən IDEA İctimai Birliyi və Təhsil Nazirliyi bu ilin fevral ayından etibarən məktəblilər üçün “Ətraf mühiti birgə qoruyaq” mövzusunda ekoloji tədris proqramına başlamışdır.

Təsvir və Konsepsiya

Proqramın məqsədi gənc nəsildə təbiətə qayğıkeş münasibətin aşılanması, ekoloji maarifləndirilmənin daha da gücləndirilməsi və ətraf mühit problemlərinin həllinə gənclərin cəlb edilməsindən ibarətdir.

Son dövrlərdə iqlim dəyişikliyi və qlobal istiləşmənin ciddi beynəlxalq təhlükəyə çevrilməsi fonunda yaşından asılı olmayaraq, hər bir şəxsin ətraf mühitin keşiyində durması artıq zərurətə çevrilmişdir. Məlumdur ki, ekoloji problemlər sərhəd tanımır və heç bir dövlət iqlim dəyişikliyinin fəsadlarından sığortalanmayıb. Aparıcı beynəlxalq mütəxəssislərin qənaətinə görə iqlim dəyişikliyinin mənfi təsirlərinin azaldılması və ona uyğunlaşmanın əsas amillərindən biri ekoloji maarifləndirmənin artırılmasıdır. Bununla belə, ekoloji tədris proqramlarının mütləq surətdə ən erkən yaş qruplarını da əhatə etməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

 

Yuxarıdakıları nəzərə alaraq, artıq uzun müddətdir gənclərin həm peşəkar, həm də həvəskar səviyyədə ekoloji maarifləndirilməsi üzrə mütəmadi layihələr həyata keçirən IDEA İctimai Birliyi və Təhsil Nazirliyinin Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi bu ilin fevral ayından etibarən məktəblilər üçün “Ətraf mühiti birgə qoruyaq” mövzusunda ekoloji tədris proqramına başlamışdır. Proqramın məqsədi gənc nəsildə təbiətə qayğıkeş münasibətin aşılanması, ekoloji maarifləndirilmənin daha da gücləndirilməsi və ətraf mühit problemlərinin həllinə gənclərin cəlb edilməsindən ibarətdir.

 

Ekoloji tədris proqramı Bakı şəhəri üzrə pilot orta məktəblərdə fəaliyyət göstərən "Ekoklub" üzvlərini əhatə edir. Qeyd olunamalıdır ki, Təhsil Nazirliyinin Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəçilik Mərkəzi 2015-ci ilin sentyabrından etibarən orta məktəblərdə eko-klubların yaradılması prosesinə başlamışdır. Hazırda Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən 25 ümumtəhsil müəssisəsində bu cür eko-klub təsis edilmişdir və eko-klub şəbəkəsinin gələcəkdə daha da genişləndirilməsi nəzərdə tutulur.

 

IDEA İctimai Birliyi və Təhsil Nazirliyinin birgə həyata keçirdiyi “Ətraf mühiti birgə qoruyaq” proqramı çərçivəsində hər ay şagirdlər üçün ekologiyanın əsasları, bitkilərin və heyvanların ekologiyası, insan ekologiyası, urboekologiya və ya gələcəyin şəhərləri, iqlim dəyişmələri, alternativ enerji, tullantıların idarə olunması, biomüxtəliflik və onun qorunması, meşə ekologiyası, ekoloji yaşıl turizm və s. ekoloji mövzuları əhatə edən təlimlər təşkil edilir.

“Ətraf mühiti birgə qoruyaq” proqramının təlimləri barədə mütəmadi olaraq, mətbuatda və IDEA İctimai Birliyinin internet resurslarında məlumat verilir.

IDEA Kampaniyası haqda xəbərlər:

Bİzə qoşul