27 Yanvar 2017

Beynəlxalq Ozon Qatının Mühafizəsi Günü

Son 30 ildə Vyana Konvensiyası və onun Montreal protokolu ozon qatının indiki və gələcək nəsillər üçün qorunması və iqlim dəyişikliyiylə mübarizəyə əhəmiyyətli töhfə vermək üçün ozon təbəqəsini dağıdan maddələrə qarşı 197 ölkəni birgə mübarizəyə təşviq etmişdir.

Bİzə qoşul