IDEA nəşrləri:

  • IDEA Fəaliyyət Hesabatı 2017-2019

  • IDEA Beşillik Hesabat 2011-2016

Bİzə qoşul