IDEA nəşrləri:

  • KÜR BOĞÇASI - tədris vəsaiti.

  • Ekoloji Menecment kitabı (I Cild)

  • Ekoloji menecment kitabı (II Cild)

Bİzə qoşul